Teenused

Allpool esitatud hinnad on orienteeruvad. Lõpphind kujuneb lähtuvalt krundi eripärast ja rajatava objekti suurusest. Hindadele lisandub käibemaks.

PLANEERIMINE

Konsultatsioon krundil 45€/tund
Eskiis krundile (hooned, teed, väikeobjektid, aiaosad, piirded, teed, istutusalade piirid) alates 180€
Istutusala plaan (istutusala piirid, taimede valik + mahud) alates 70€
Haljastusplaan krundile (eskiis koos materjali valikuga, taimede valik + mahud) alates 350€
Haljastusprojekt krundile (haljastusplaan koos töid kirjeldava seletuskirjaga) alates 800€

Konsultatsioonitasule lisandub kohalesõidutasu Kuressaarest kliendi krundile ja tagasi  0,3 €/km

RAJAMISTÖÖD

 • Muru rajamine
 • Istutusalade rajamine
 • Turbaaia rajamine
 • Heki rajamine
 • Kalmu rajamine
 • Puitterassi rajamine
 • Maakeldri haljastamine
 • Kuivmüüri rajamine
 • Kiviktaimla rajamine
 • Veesilma rajamine

HOOLDUSTÖÖD

 • Krundi puhastamine võsast
 • Muru niitmine murutraktoriga
 • Trimmerdamine
 • Puude ja põõsaste hoolduslõikus
 • Hekilõikus
 • Istutusalade hooldamine
 • Kalmuhooldus

VÄIKETRAKTOR KUBOTA TEENUS

28€/tund, kui maht üle 4h, siis 26€/tund

 • Kaevamine ekskavaatoriga
 • Põllumaa freesimine
 • Maapinna tasandamine
 • Rohumaade niitmine rootorniidukiga (laius 150 cm)
 • Laadurtööd